Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trong giai đoạn bình thường mới đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4536/VP-TTHCC ngày 12 tháng 10 năm 2021 về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công từ ngày 14/10/2021;

     Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-VP ngày 07/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ an toàn Covid tại Văn phòng UBND tỉnh;

     Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-TTHCC ngày 10 tháng 9 năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 của Trung tâm Hành chính công;

     Trung tâm Hành chính công (sau đây gọi tắt là Trung tâm) xây dựng phương án tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp như sau:

     Tải về:

    - Phương án 47/PA-TTHCC; 

    - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ “PC-COVID”;

    - HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ TRÊN “PC-COVID”;

    - HƯỚNG DẪN XUẤT TRÌNH MÃ QR.

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 716
  • Trong tuần: 13 558
  • Tháng hiện tại: 61 655
  • Tổng lượt truy cập: 2025105
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang