Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thực hiện Kế hoạch số 2078/KH-BCĐTƯATTP ngày 15/12/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

    I. MỤC TIÊU
    1. Mục tiêu chung

    Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.
    2. Mục tiêu cụ thể
    - Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.
    - Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã; tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, địa bàn tập trung đông dân cư.
    - Huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.
    II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
    - Thời gian: Từ nay đến hết ngày 12/3/2022.
    - Phạm vi: Trên phạm vi toàn tỉnh.
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI
    1. Hoạt động truyền thông 
    - Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.
    - Huy động đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí trong toàn tỉnh, hệ thống loa phát thanh ở xã, phường, thị trấn tham gia truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra lễ hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.
    - Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm; huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2022.
    - Nội dung tuyên truyền cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm.
    2. Hoạt động kiểm tra
    2.1. Tại tuyến tỉnh

    Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Công Thương thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và mời đại diện thành viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia, tiến hành kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. Chú ý quá trình kiểm tra tránh chồng chéo, gây phiền hà cho cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
    2.2. Tại tuyến huyện
    Căn cứ kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 của tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện trên địa bàn.
    3. Tổng kết, báo cáo
    Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
    - Trước ngày 21/01/2022: Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Nhâm Dần 2022 theo Mẫu báo cáo 02 đính kèm. 
    - Trước ngày 11/02/2022: Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo Mẫu báo cáo 01 đính kèm.
    - Trước ngày 12/03/2022: Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022 theo Mẫu báo cáo 01 đính kèm.
    Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần trước ngày 21/01/2022 theo Mẫu báo cáo 02 đính kèm.
    IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
    1. Kinh phí từ các nguồn ngân sách nhà nước.
    2. Kinh phí địa phương.
    3. Kinh phí huy động hợp pháp khác.
    V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
    1. Cơ quan chủ trì
    1.1. Tại tuyến tỉnh

    - Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.
    - Sở Y tế (Cơ quan thường trực), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương.
    1.2. Tại tuyến huyện
    - UBND các huyện, thị xã, thành phố.
    - Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố.
    2. Cơ quan phối hợp
Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh.
    VI. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
    1. Xây dựng kế hoạch: Trước ngày 28/12/2021
    2. Triển khai truyền thông: Từ ngày 28/12/2021.
    3. Triển khai kiểm tra: Từ ngày 05/01/2022.
    4. Tổng kết báo cáo: Giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh, cụ thể như sau:
    - Trước ngày 21/01/2022: Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Nhâm Dần 2022.
    - Trước ngày 11/02/2022: Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
    - Trước ngày 12/3/2022: Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022./.

     Tải về toàn văn: Kế hoạch 4954/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh + Các phụ lục đính kèm: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3

BBT Ban Dân tộc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT