Danh mục thông tin được công khai theo Luật Tiếp cận thông tin
Căn cứ Quyết định số 236 /QĐ-BDT ngày 27 tháng 4 năm 2018, Ban Dân tộc cung cấp Danh mục thông tin được công khai tại Ban theo Luật Tiếp cận thông tin như sau:

    I. Thông tin được công khai:

    1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi

     a) Văn bản quy phạm pháp luật;    thủ tục hành chính, Cải cách hành chínhHướng dẫn kê khai TTHC...

     b) Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchQuy hoạch - Kế hoạch;...;

     c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

     d) Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan;

     đ) Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc với Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan ban hành;

     e)Báo cáo công tác định kỳ;       báo cáo tài chính năm;     thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý;     thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức;      thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề án thuộc lĩnh vực dân tộc.

     2. Ngoài thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ.

     3. Đối với các thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện do Trưởng Ban quyết định việc cung cấp thông tin.

    II. Hình thức và thời điểm công khai thông tin

    1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm:

    a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan;

    b) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

    c) Niêm yết tại trụ sở cơ quan và các địa điểm khác;

    d) Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, hoạt động phát ngôn của cơ quan theo quy định.

    2. Thời điểm công khai thông tin:  Theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ban Dân tộc./.

BBT Ban Dân tộc

 

 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT