Ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

     Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội; qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương nói chung và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh nói riêng. Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 04/5/2024, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện tại cơ quan, đơn vị. 

     Theo đó, kế hoạch tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung của Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; gắn với việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội thông qua các hình thức phù hợp. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát theo đúng quy trình phản biện xã hội; tiếp thu ý kiến phản biện xã hội trong quá trình tham mưu xây dựng chính sách. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

     Trên cơ sở nội dung kế hoạch, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến đơn vị mình. Đồng thời, giao Văn phòng Ban tham mưu, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giám sát, phản biện xã hội./.

V.T. Nhung

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT