Ban Dân tộc ban triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2023
Thực hiện Kế hoạch số 860/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về năm an toàn giao thông 2023, với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

    Mục đích và yêu cầu của kế hoạch nhằm phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức và người lao động (CCVC & NLĐ); phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của CCVC&NLĐ cơ quan, đơn vị trong tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các trục giao thông chính, giảm tình trạng tai nạn giao thông.

    Nội dung tập trung phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nhất là việc tuyên truyền, phổ biến không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông tuân thủ theo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; nhắc nhở lái xe của cơ quan, đơn vị tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không can thiệp, tác động dưới mọi hình thức đối với công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của các lực lượng và cơ quan chức năng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để CCVC&NLĐ của Phòng, đơn vị mình vi phạm. Đồng thời, vận động CCVC&NLĐ tiếp tục tham gia tuyên truyền vận động gia đình, người thân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

    Kế hoạch yêu cầu lãnh đạo các phòng, Trung tâm Dịch vụ miền núi phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này. Giao Văn phòng Ban theo dõi, đôn đốc và tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

T.Trang

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 11 409
  • Tháng hiện tại: 58 754
  • Tổng lượt truy cập: 2028996
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang