Tiếp tục triển khai công tác kết nghĩa trong vùng đồng bào DTTS
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh Bình Thuận ban hành văn bản và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
anh tin bai

Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà cho thiếu nhi xã Phan Tiến- huyện Bắc Bình (nguồn: trang thông tin điện tử Hội Cựu chiến binh tỉnh)

    Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS; qua đó thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS.

    Quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện tốt chủ trương kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS; trong đó, nghiên cứu, nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhu cầu của các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS để xác định nội dung kết nghĩa theo hướng đổi mới, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả;  Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao đời sống, phát triển kinh tế xã hội, tập trung chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị kết nghĩa với các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS. Xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan cấp tỉnh với cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Gần dân, sát cơ sở”.

    Định kỳ hàng năm, các địa phương rà soát, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn; ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức thuộc các xã thuần, thôn xen ghép vùng đồng bào DTTS. Các cơ quan chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa việc thực hiện các dự án, tiểu dự án liên quan đến việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở với nội dung phù hợp, thiết thực với cơ sở./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT