Mời chào giá tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 ( Tiểu dự án 3 Dự án 10)
Ngày 03 tháng 5 năm 2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 403/KH-BDT về thực hiện Tiểu dự án 3 của Dự án 10 “Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024;

Ban Dân tộc có kế hoạch tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 ( Tiểu dự án 3 Dự án 10). Cụ thể như sau:

1. Số lượng: 02 lớp/120 người (mỗi lớp 60 học viên).

2. Thời gian: 2 ngày/lớp

3. Địa điểm: Tại Thành phố Phan Thiết.

4. Nội dung:

- Tổng quan về giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 và các văn bản khác có liên quan.

- Trách nhiệm, nội dung, quy trình, biểu mẫu báo cáo và cách thức tổ chức triển khai giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình ở địa phương.

Ban Dân tộc kính mời các đơn vị có chức năng gửi báo giá về Ban Dân tộc trước ngày 15/5/2024. Đơn vị có giá thấp nhất và thấp hơn hoặc bằng dự toán được phê duyệt sẽ được lựa chọn thương thảo, ký hợp đồng./.

Tải về: Thông báo số 427/TB-BDT ngày 08/5/2024.

BBT Ban Dân tộc

Tin khác
1 2 3 4 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT