Ban Dân tộc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2024
Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Ban, tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc giao trong năm 2024.

     Ngày 05/4/2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 202 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể.

     Toàn thể công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 168/QĐUBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Thi đua tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Trọng tâm là các lời kêu gọi, bài phát biểu, bài viết, bài nói chuyện, bài thơ, thư khen, mẫu chuyện vi hành của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; Chỉ thị số 34- CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 14/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2022; Quyết định số 32/2023/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua chuyên đề.... Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình mới và biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong từng Phòng, đơn vị trực thuộc Ban; Tích cực tham gia các hoạt động chung do Khối thi đua 3 tổ chức./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT