Phòng Dân tộc huyện Hàm Thuận Bắc phát động phong trào thi đua quý II/2023
Phòng Dân tộc huyện Hàm Thuận Bắc vừa phát động phong trào thi đua quý II/2023 ; trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sau:

    Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính; chấn chỉnh phương pháp, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện giờ giấc làm việc của công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; thực hiện tốt Chỉ thị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

    Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 và tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2023 tại các xã thuần DTTS và 05 thôn xen ghép. Trong đó, chú ý phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ miền núi tỉnh thực hiện tốt việc đầu tư ứng trước năm 2023; theo dõi, kiểm tra việc chăm sóc, phòng chống cháy vườn cao su bảo đảm an toàn mùa khô 2023; công tác chuẩn bị và tổ chức khai thác, thu mua mủ cao su niên vụ 2023 – 2024.

    Phối hợp kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, mua bán, sang nhượng đất đai, trật tự xây dựng và khoáng sản tại các xã vùng DTTS theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Tiếp tục phối hợp rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2023 cho người DTTS sống ở vùng kinh tế xã hội - khó khăn và người sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

    Tiếp tục phối hợp, tham mưu UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021-2025) trên địa bàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc có liên quan theo kế hoạch vốn đã ghi và giải quyết kịp thời các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định. 

    Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời 100% ý kiến chỉ đạo, chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho Huyện ủy, UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo./.

Đăng Diện

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 397
  • Trong tuần: 11 629
  • Tháng hiện tại: 58 974
  • Tổng lượt truy cập: 2029216
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang