UBND tỉnh ban hành Quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh
anh tin bai

Học sinh Trường Dân tộc nội trú Hàm Thuận (nguồn Báo Bình Thuận)

     Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định này quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào các trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Bình Thuận trong trường hợp học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhỏ hơn quy mô của trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn. 

   Vùng tạo nguồn thuộc địa bàn tuyển sinh là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. Đối tượng tạo nguồn tuyển sinh là học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tại vùng tạo nguồn quy định tại khoản 1 Điều này tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh. 

    Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT