Ban Dân tộc ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, kịp thời phát hiện các văn bản có nội dung, hình thức không phù hợp để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Ngày 10/01/2023, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023, với các nội dung cụ thể:

    Trước hết, về công tác tự kiểm tra văn bản: Thực hiện tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm. Văn phòng Ban, công chức kiểm soát thủ tục hành chính là đầu mối giúp Lãnh đạo Ban thực hiện việc tự kiểm tra văn bản; các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp trong việc tự kiểm tra văn bản. Đối với kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực, thực hiện theo quy định tại Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, hoặc khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

    Về công tác rà soát văn bản: Tiếp tục rà soát thường xuyên các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành ngay khi có căn cứ rà soát văn bản theo quy định. Đồng thời, thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực, địa bàn. Thực hiện khi có yêu cầu, kế hoạch của cấp có thẩm quyền./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 423
  • Trong tuần: 11 655
  • Tháng hiện tại: 59 000
  • Tổng lượt truy cập: 2029242
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang