Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan; đồng thời, t ập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết TTHC .  Ngày 10/01/2023, Ban Dân tộc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, tập trung những nội dung:

    Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, định hướng về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trong cơ quan, đơn vị. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc Ban Dân tộc; đảm bảo 100% danh mục các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phù hợp với quy định của Trung ương; 100% TTHC đã công bố được công khai theo quy định và được đồng bộ, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh. 

    Rà soát các quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền của Ban.Tăng cường công tác kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các TTHC thuộc Ban Dân tộc. 

    Công khai, niêm yết, cho người dân về địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị; tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC của Ban. Tuyên truyền, quán triệt và hường xuyên đăng tin, bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ban. 

    Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./.

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT