Thực hiện công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính
Nhằm nâng cao nhận thức cũng như tạo mọi điều kiện để toàn thể công chức, viên chức, người lao động hiểu sâu kỹ về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của công tác cải cách hành chính (CCHC), từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện tốt công việc hành chính.  

    Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền CCHC năm 2023, trọng tâm là việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; về tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền kết quả xếp hạng chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh và kết quả CCHC của đơn vị; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của Trung ương, của tỉnh và của Ban Dân tộc; đồng thời, tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC trong và ngoài đơn vị và các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của công chức.

    Về hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng: tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Ban; thường xuyên cập nhật Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh công bố; thông qua chế độ hội họp, các hội nghị của cơ quan, đơn vị; các cuộc thi tuyên truyền về CCHC; thực hiện mục thông tin “Hỏi – Đáp” trên Trang tin điện tử Ban Dân tộc; thông qua các hình thức khác như băng rôn, áp phích, pa nô, tờ rơi, báo, tạp chí, bản tin, video clip, phóng sự; tổ chức các buổi quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các chương trình họp, hội nghị của cơ quan và các buổi tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.…

Mỹ Vân

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 198
  • Trong tuần: 11 430
  • Tháng hiện tại: 58 775
  • Tổng lượt truy cập: 2029017
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang