Xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023; nhằm đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, đơn vị trực thuộc đi vào nề nếp, đúng quy định; ngày 22/02/2023 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

    Mục đích và yêu cầu của công tác văn thư, lưu trữ là để nâng cao công tác chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, quản lý tài liệu nhằm đáp ứng tình hình chuyển đổi số hiện nay. Đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp, khoa học, đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc. Triển khai đến các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ năm 2023, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của cơ quan.

    Về nhiệm vụ chung. Kế hoạch tập trung vào 04 nội dung, gồm: Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý tài liệu tại lưu trữ cơ quan; Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ và Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ.

    Về nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; xây dựng mới quy định về thời hạn bảo quản tài liệu theo Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ban hành Danh mục hồ sơ năm 2023; xây dựng Kế hoạch thu thập và nộp lưu tài liệu làm căn cứ để lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; thường xuyên kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ  theo đúng quy định./.

T.Trang

Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 657
  • Trong tuần: 13 499
  • Tháng hiện tại: 61 596
  • Tổng lượt truy cập: 2025046
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang