BÌNH THUẬN TẬP TRUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO NĂM 2020
Giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng và nhà nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách để giúp đồng bào có cuộc sống ổn định.

    Để tiếp tục phát huy kết quả giảm nghèo và làm tốt hơn công tác chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Bình Thuận xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chính sách đặc thù của tỉnh. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu để tìm ra các mô hình sản xuất phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào, tạo sinh kế và có những chính sách phù hợp giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

    Năm 2020, từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, thông qua các chính sách, chương trình dự án giảm nghèo đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy tiềm năng lợi thế của vùng; qua đó, số hộ khá giả tăng lên, hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo; với nguồn vốn được giao gần 4,7 tỷ đồng; tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện 16 mô hình, bao gồm:  01 mô hình hỗ trợ “Tái canh cây Điều” cho 47 hộ/diện tích 26 ha; 03 mô hình hỗ trợ chăn nuôi Trâu sinh sản cho 55 hộ/55 con trâu; 12 mô hình hỗ trợ chăn nuôi Bò sinh sản cho 229 hộ /229 con bò.

    Qua đó,đã  góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đáng kể. Đầu năm 2020 vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 1.705 hộ nghèo, chiếm 6,96% 3.139 hộ cận nghèo, chiếm 12,82%. Đến 31/12/2020, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 1.180 hộ nghèo, chiếm 4,73% và có 3.238 hộ cận nghèo, chiếm 12,98%. Như vậy, kết quả giảm nghèo trong năm 2020 là 525 hộ, tương ứng giảm 2,23%.

    Kết quả đạt được nêu trên đã góp phần quan trọng, thúc đẩy vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh hơn trong thời gian tới; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh được tăng cường; niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được nâng lên./.

                                                           HỒ THỊ KIM LỆ

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 13 372
  • Tháng hiện tại: 61 469
  • Tổng lượt truy cập: 2024919
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang