Hàm Thuận Nam chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Xã Mỹ Thạnh và xã Hàm Cần là 2 xã thuần đồng bào dân tộc thiều số của huyện Hàm Thuận Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn triển khai các tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; tăng cường triển khai thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp, thực hiện giữ chuẩn các tiêu chí nông thôn mới đã đạt năm 2020. Tổ chức phát động phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, lồng ghép tuyên truyền nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên hệ thống đài truyền thanh các xã; tiếp tục lắp đặt mới và sửa chữa pa nô tại trụ sở xã và nơi công cộng. Đồng thời, thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình xã Hàm Cần. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật để đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng vào sản xuất tăng hiệu quả sản lượng, chất lượng cây trồng vật nuôi nhằm tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình góp phần vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tăng cường giúp các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là UBND 02 xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí đã được UBND huyện giao. Kết quả đến nay, xã Mỹ Thạnh đạt 09/19 tiêu ch; xã Hàm Cần đạt 09/19 tiêu chí.

    Để tiếp tục triển khai đạt hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm 2021, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã đề ra một số giải pháp như: Đầy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức thiết thực nhằm nâng cao nhận thức một cách sâu sắc về mục đích ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch triển khai thật cụ thể, nhất là việc rà soát các tiêu chí thật chặt chẽ để thực hiện; Nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần, đầu tư xây dựng hạ tầng phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 13 511
  • Tháng hiện tại: 61 608
  • Tổng lượt truy cập: 2025058
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang