Kết quả xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có đường ô tô thảm nhựa thông suất đến trung tâm xã, sử dụng điện lưới quốc gia, hạ tầng bưu chính, viễn thông và nhiều công trình thủy lợi, góp phần mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ, tạo điều kiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Trung tâm Dịch vụ miền núi triển khai thực hiện chính sách đầu tư ứng trước và trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số với doanh thu hàng năm bình quân đạt từ 39 đến 42 tỷ đồng; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

    Đến nay,  các huyện đã giải quyết căn bản đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng diện tích 15.281,08 ha/14.279 hộ (bình quân chung trên 01 ha/hộ). Thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số 17 xã thuần vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 21,07 triệu đồng/người/năm.

    Đến nay, 100% xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 17/17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số có nhà văn hóa và 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, hiện có 04/17 xã thuần đạt chuẩn quốc gia vế y tế.

    Bằng giải pháp lồng ghép các chính sách của Trung ương và địa phương, đã làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của 17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm bình quân trên 2%.

    Đến cuối năm 2018, có 4/17 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nhận đạt chuẩn nông thôn mới: xã Hải Ninh (2015); xã Phan Thanh (2016); xã Phan Hiệp và xã Phan Hòa (2017). Tính đến cuối năm 2019, 17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số đạt được 181 tiêu chí./.

                                                                     Vũ Đăng Diện

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 349
  • Trong tuần: 11 581
  • Tháng hiện tại: 58 926
  • Tổng lượt truy cập: 2029168
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang