Tiếp tục triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở xã La Ngâu
La Ngâu là xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Tánh Linh. Trong  6 tháng đầu năm, UBND huyện Tánh Linh đã tập trung chỉ đạo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã. Thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý và các Ban phát triển thôn, bản về xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền, phổ biến về Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, Đảng viên, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân; Ký kết thi đua giữa 04 thôn, bản của xã; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện xây dựng NTM và giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn; Vận động nhân dân duy trì mô hình ánh sáng NTM tại thôn, bản… 

    Theo báo cáo, đến cuối năm 2020, xã La Ngâu chỉ mới đạt 07/19 tiêu chí; Trong năm 2021, xã phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí, gồm: Tiêu chí 6 (cơ sở vật chất văn hóa ) và tiêu chí 14 (Giáo dục và đào tạo). Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay của xã La Ngâu chủ yếu vẫn là công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia, thực hiện đóng góp các phong trào tại địa phương, dẫn đến một bộ phận nhân dân chưa hiểu đầy đủ về chủ trương, nhất là vai trò chủ thể của mình trong đóng góp xây dựng nông thôn mới, từ đó kinh phí huy động theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trong việc triển khai thực hiện rất khó khăn.

    Để khắc phục các khó khăn trên, UBND huyện Tánh Linh đã đề ra một số giải pháp cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

    Một là, công tác dân vận càng phải nỗ lực hơn nữa để đồng bào hiểu rằng xây dựng nông thôn mới là một hành trình, còn nhiều việc tiếp tục phải làm. Khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong đồng bào, tạo động lực to lớn biến chương trình thành một phong trào ngày càng lan rộng, thể hiện bằng việc tự giác chấp hành, tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của… để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

    Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn, bản trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

    Ba là, có giải pháp hỗ trợ vốn trong việc thực hiện chương trình; Bám sát những nội dung cụ thể, thiết thực, cần thiết phù hợp theo hướng “Dễ làm trước, khó làm sau, làm từ ít đến nhiều” để triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước lan tỏa rộng dần ra các khu dân cư;

    Tư là, biểu dương những gương điển hình có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã;

    Năm là, phát huy vai trò giám sát của Ban công tác Mặt trận thôn, bản tạo điều kiện để mọi người dân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã./.

                                                                                    V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 529
  • Trong tuần: 13 371
  • Tháng hiện tại: 61 468
  • Tổng lượt truy cập: 2024918
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang