UBND tỉnh ban hành kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2766/KH-UBND về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 

    Mục đích là nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Việc tổ chức phong trào thi đua bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 80% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (tương đương 75 xã); trong đó, có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; Có 05/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

    Để thực hiện tốt phong trào. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sự phát triển của quê hương Bình Thuận” trong toàn tỉnh

    Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với từng địa bàn và đối tượng dân cư. Huy động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo tích cực có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp; tuyên truyền, vận động, củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn./.

V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 453
  • Trong tuần: 13 295
  • Tháng hiện tại: 61 392
  • Tổng lượt truy cập: 2024842
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang