Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Bình
Theo báo của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, năm 2020, công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

    Các địa phương thường xuyên tuyên truyền trên đài truyền thanh xã, tuyên truyền thông qua hệ thống mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng được tăng cường, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện đã  kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện  Chương trình mục tiêu Quốc gia; kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện. Đồng thời, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều và bản chỉ đạo triển khai thực hiện.  UBND huyện đã ban hành quyết định  về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Bình năm 2020.

    Công tác đào tạo nghề nông thôn đã thực hiện đào tạo nghề cho 279 học viên/300 học viên theo Kế hoạch, đạt 93% Kế hoạch. Giải quyếtviệc làm được 2.884/lao động/2.800 lao động, đạt 103% kế hoạch; Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo để tạo điều kiện cho các hộ nghèo năm 2020 có điều kiện thoát nghèo. Trên địa bàn huyện Bắc Bình có 09/09 xã vùng dân tộc thiểu số đạt chuẩn Quốc gia về y tế, có 5/9 bác sĩ tại các trạm Y tế; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân: đạt 85,22%.

    Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư: 215.850 triệu đồng. Đã giải ngân 156.959 triệu đồng. Trong đó có 09 xã vùng dân tộc 18.027 triệu đồng; các xã đã phấn đấu thực hiện đạt thêm 14/17 tiêu chí, lũy kế 09/09 xã vùng đồng bào DTTS đạt 123 tiêu chí, bình quân 13,67 tiêu chí/xã. Tập trung phấn đấu xã Sông Lũy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; nâng tổng số xã dân tộc đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện 05 xã: Hải Ninh, Phan Thanh, Phan Hiệp, Phan Hòa, Sông Lũy.

    Năm 2021, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” ; Tiếp tục duy trì, đạt chuẩn lại các tiêu chí đối với 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới: Hải Ninh, Phan Thanh, Phan Hiệp, Phan Hòa, Sông Lũy./.

V. Đ. Diện

Tin khác
1 2 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 666
  • Trong tuần: 13 508
  • Tháng hiện tại: 61 605
  • Tổng lượt truy cập: 2025055
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang