Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, và 4 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thực hiện Kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của UBND tỉnh. Ban Dân tộc xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, và 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

      Theo đó, kế hoạch chia làm 02 đợt, gồm: Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 3 là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các Sở, ban ngành của tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp huyện; Trưởng, Phó ban ngành trực thuộc huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học nội trú và bàn trú (và các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, huyện, tỉnh tương đương) ở địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số; thời gian dự kiến trong tháng 5/2024; và lớp thứ 2 bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4 là Công chức, viên chức tham mưu, theo dõi và thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức làm việc ở các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã; cán bộ không chuyên trách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các lực lượng Công an, bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

      Nội dung, chương trình bồi dưỡng cho đối tượng 3 và đối tượng 4 thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, như: Cộng đồng các dân tộc thiểu số và quan hệ dân tộc ở Việt Nam; Quan điểm, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam hiện nay; Bảo đảm quốc phòng- an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Báo cáo thực tế về dân tộc, công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc; tham mưu các mô hình phát triển kinh tế- xã hội; tọa đàm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề dân tộc, công tác dân tộc của ngành và địa phương; các dân tộc thiểu số  ở Việt Nam; Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về  công tác dân tộc; Một số chính sách về  phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững; Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT