Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh là hệ thống thông tin được hình thành trên cơ sở Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi, đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp.

Nhằm thực hiện đánh giá các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; ngày 03/4/2024, Bộ Thông tin và Truyền đã ký Quyết định số 473/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024.

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá năm 2024 gồm 06 nhóm tiêu chí đánh giá với tổng điểm 100, cụ thể như sau: (1) Nhóm tiêu chí đánh giá chức năng (50 điểm).(2) Nhóm tiêu chí đánh giá cấu trúc, bố cục (5 điểm). (3) Nhóm tiêu chí đánh giá hiệu năng (20 điểm). (4) Nhóm tiêu chí đánh giá an toàn thông tin (15 điểm). (5) Nhóm tiêu chí đánh giá khả năng truy cập thông tin thuận tiện (5 điểm). (6) Nhóm tiêu chí đánh giá kết nối với Hệ thống EMC (5 điểm).

Kết quả đánh giá chất lượng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính bộ, ngành, địa phương được chia thành 05 mức độ, gồm: Mức độ A (Từ 90 điểm đến 100 điểm); Mức độ B (Từ 80 đến 89 điểm); Mức độ C (Từ 65 đến 79 điểm); Mức độ D (Từ 50 đến 64 điểm); Mức độ E (Dưới 50 điểm).

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT