Bình Thuận triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chỉ số PAR, PAPI và triển khai 90 ngày cao điểm về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 21/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2299/KH-UBND về việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện nội dung quản trị điện tử thuộc chỉ số PAPI; nội dung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thuộc chỉ số PAR và triển khai 90 ngày cao điểm về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 

    Theo đó, kế hoạch tập trung vào hai nội dung chính:

    Một là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm cải thiện điểm số, xếp hạng đối với nội dung “Quản trị điện tử” thuộc chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), gồm 03 tiêu chí: (1) Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương; (2) Tiếp cận và sử dụng internet tại địa phương; (3) Phúc đáp của chính quyền qua cổng thông tin điện tử. Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện về nội dung nội dung “Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số” thuộc chỉ số cải cách hành chính (PAR) trong năm 2024, gồm 06 tiêu chí: (1) Triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây; (2) Kết nối dịch vụ dữ liệu có trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức; (3) Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh; (4) Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; (5) Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình; (6) Thực hiện thanh toán trực tuyến.

    Hai là, tập trung chỉ đạo triển khai 90 ngày cao điểm (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 28/9/2024) về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận và UBND cấp huyện, cấp xã khẩn trương hoàn thành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2197/UBND-NCKSTTHC ngày 13/6/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; Rà soát, thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC phát sinh từ ngày 01/01/2024 đã trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh nhưng chưa thực hiện số hóa kết quả; Thực hiện số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; Rà soát, đề nghị cấp chứng thư số cá nhân (chữ ký số cá nhân) cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức tham gia quy trình số hóa để đảm bảo thực hiện đúng quy định./.

D. Huyền

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT