Ban hành kế hoạch truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
Ban Dân tộc vừa ban hành kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn “2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thuộc lĩnh vực dân tộc năm 2024.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xã Suối Kiết

     Mục đích truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên báo chí và các loại hình truyền thông khác nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực thi các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

      Nội dung thực hiện hoạt động truyền thông chính sách trong giai đoạn 2022 -  2027, gồm: Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND  ngày 10/11/2023 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND; Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

      Song song, Ban Dân tộc kết hợp truyền thông các chính sách thông qua Trang thông tin điện tử của Ban; Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài để phục vụ truyền thông chính sách và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số trong năm 2024./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT