Triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ:
anh tin bai

Phòng khám đa khoa khu vực Đông Giang ( Hàm Thuận Bắc) được đầu tư xây mới phục vụ khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc (nguồn: Báo Bình Thuận)

     Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã, phường, thị trấn rà soát, thống kê kịp thời, đầy đủ đối tượng người dân tộc thiểu số được thụ hưởng; tổng hợp số lượng đối tượng, nhu cầu kinh phí hàng năm; tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách.

     Trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện chính sách; phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng đúng theo quy định.

     Bảo hiểm xã hội chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc lập danh sách, quản lý danh sách người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện chính sách; Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; 

      Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến tuyến xã nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh; cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số;

      Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách đối tượng người dân tộc thiểu số được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT