Hàm Thuận Nam ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới vùng đồng bào DTTS&MN” năm 2024 trên địa bàn huyện
UBND huyện Hàm Thuận Nam vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy và phòng, chống tội phạm trong tình hình mới vùng đồng bào DTTS&MN” năm 2024 trên địa bàn huyện, trong đó tập trung vào một số giải pháp:

Một là: Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là: Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và phòng, chống tội phạm về ma túy vào Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hàm Thuận Nam .

Ba là: Tiếp tục đấu tranh phản bác mạnh mẽ những quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bốn là: Tiếp tục chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; huy động sự tham gia của Ban điều hành thôn, người có uy tín, già làng, trưởng bản và tầng lớp quần chúng nhân dân có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư về phòng, chống tội phạm, tội phạm về ma túy.

Năm là: Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc đã và đang triển khai trong vùng đồng bào DTTS&MN; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sáu là: Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, địa phương trong việc duy trì, phát huy và nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống gắn với công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và chống trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Bảy là: Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết các điểm nóng về tội phạm, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy./.

Đăng Diện

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cải cách hành chính

Điểm tin cải cách hành chính

VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DVC TRỰC TUYẾN VÀ DV BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

HƯỚNG DẪN TTHC LIÊN THÔNG
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
       Trang Thông Tin Điện Tử Ban Dân Tộc
Địa chỉ: 408 Thủ Khoa Huân, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3812440
Email: bdt@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang

Designed by VNPT