Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Số ký hiệu văn bản 14/QĐ-BDT
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Người ký duyệt Nguyễn Minh Tân
Tài liệu đính kèm qd-14.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang